VIP- en artiesten- begeleiding

Deze speciaal opgeleide beveiligers van UNIXX zorgen voor uw persoonlijke veiligheid.

Middels een risico analyse met een daaruit voortvloeiend beveiligings- en preventieplan worden de risico’s tot het minimum beperkt. De begeleiding kan zowel nationaal als internationaal worden uitgevoerd.